b-vend

קידי ריידס

תוצרת איטליה

מתקנים הכי איכותיים ומתקדמים  שקיימים בשוק המכונות לילדים.

כל המכונות מגיעות עם משחק אינטראקטיבי לילד 

ניתן לקבל קטלוג לבחירת המכונות 

 

 

לסוגי מכונות נוספים