b-vend

אודותינו

פלטפורמה חדשנית למחקר וייעוץ
סקירה של האוכלוסיה הפעילה במתחם והתאמה אישית של מכונות אשר עונים על צרכי האוכלוסיה

חברה היחידה מסוגה בארץ
אנו נותנים מענה לכול סוגי המכונות ובכך מצמצמים כמות רבה של ספקים לספק בודד

התאמת מכונות באופן אישי לצרכי המתחם
ביכולתנו לייצר מכונות יחודיות מסוגן על פי דרישת המתחם לקידום אינטרסים של המתחם

התחדשות עולמית
מעקב ומחקר רציף אחר הטרנדים החדשים בארץ ובעולם